Re-Start-Up לעמותות

Re-Start-Up לעמותות

מה מצב העמותות בארץ?

  • האתגר האולטימטיבי של העמותות בעידן החדש, הוא להקטין את התלות שלהן בפילנטרופיה ולייצר מקורות הכנסה מניבים במודל של עסק חברתי. 
  • עסק חברתי הינו עסק שיש לו שתי שורות רווח – חברתי וכלכלי. הרעיון הוא שהרווח הכלכלי מאפשר את המשך הפעילות החברתית.
  • תהליך המעבר ממודל של עמותה בעלת תלות מוחלטת בתרומות, למודל עסק חברתי, כרוך בבניית אסטרטגיה מתאימה למודל של עסק חברתי.

שיטת העבודה בייעוץ וליווי לעמותות:

  • אבחון יסודי ומקיף בראיה עסקית, לצורך הבנה של כל הפעילויות, הן החברתיות והן הכלכליות בעמותה כיום, כולל מצב הנכסים הפיזיים והדיגיטליים.
  • הסקת המסקנות הנכונות לצורך גיבוש ובניית אסטרטגיה לצמיחה אשר מתבססת על מודל של עסק חברתי.
  • ייעוץ וליווי שוטף ליישום ההמלצות התפעוליות, הדיגיטליות, העסקיות, החברתיות  והאסטרטגיות להובלת המשך תהליכי הצמיחה.
  • לעמותות עם נפח פעילות קטן, הייעוץ והליווי יתבצע מייד ובמקביל לתהליך האבחון לצורך מענה ופתרונות לאתגרים  דחופים ונקודתיים.

לפגישת ייעוץ ללא תשלום והתחייבות התקשר ל 052-839-9709
או הזן פרטים ואחזור אליך