Re-start-Up לכלכלת משפחה

Re-Start-Up לכלכלת משפחה

  • יוקר המחיה והדרישות הגבוהות שלנו מעצמנו, מחייבים אותנו לרמת חיים שהיא לעיתים גבוהה ממה שאנחנו מסוגלים לקיים. 
  • הפתרון, ברוב משקי הבית כיום, הוא ברתימת בן/בת הזוג ליצירת מקור הכנסה נוסף, למען פתרון הבעיות המיידיות והעכשוויות.
  • פתרון ארוך טווח לשיפור כלכלת המשפחה וחוסן כלכלי, מחייב תהליך שיקוף לצורך פתרון מאוזן בין ההכנסות וההוצאות, ובניית אסטרטגיה לעצמאות כלכלית.

שיטת העבודה בייעוץ וליווי למשפחות:

  • שיקוף יסודי ומקיף של ההתנהלות הכלכלית המשפחתית. תהליך שיקוף המצב הקיים מבוסס על מתודולוגיה מוכחת לצורך הבנת תקציב המשפחה וניהול משק הבית כיום.
  • הסקת המסקנות הנכונות לבניית תכנית התייעלות לאיזון תקציבי.
  • ייעוץ וליווי שוטף ליישום ההמלצות,  מעבר לאיזון תקציבי בטווח המיידי, גיבוש יעדים ובניית תקציב לעצמאות כלכלית. 
  • הייעוץ והליווי מתבצע  במקביל לתהליך השיקוף לצורך מענה ופתרונות לאתגרים דחופים ונקודתיים.

לפגישת ייעוץ ללא תשלום והתחייבות התקשר ל 052-839-9709
או הזן פרטים ואחזור אליך